Application Form
POSITION :
Technical Service Officer (สำหรับผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่)
EDUCATION LEVEL :
Bachelor's Degree
DETAIL :

Technical Service Officer (สำหรับผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่)

 คุณสมบัติ:

- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ชาย/หญิง

- อายุ 25 - 40 ปี 

- สามารถทำงานในต่างจังหวัดได้


ประสบการณ์:

- มีประสบการณ์ด้านบริการเทคนิคอย่างน้อย 2 ปี


ทักษะ:

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ 

- บุคลิกดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

- ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

- สามารถอธิบายและสื่อสารเรื่องซับซ้อนให้เข้าใจง่าย


 หน้าที่:

- ดำเนินการบริการด้านเทคนิคแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก  

- ดูแลลูกค้าในด้านคุณภาพ

- ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับความรู้ของผลิตภัณฑ์

- สนับสนุนฝ่ายขายในการบริการด้านเทคนิค


สนใจส่งใบสมัครมาที่: บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 9-10 ซ.วิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร: 0-2936-1801-30 โทรสาร: 0-2936-1862 

E-mail address:info@thaipet.com

 

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน :งานประจำ

จำนวน : 2 อัตรา 

เพศ :ชาย/หญิง

ประสบการณ์ :มากกว่า 2 ปี

การศึกษา :ปริญญาตรีคณะ : วิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ :จังหวัด : สมุทรปราการ อำเภอ/เขต : พระสมุทรเจดีย์

   
FULL NAME :
ID CARD :
ADDRESS :
PHONE NUMBER :
EMAIL :
PICTURE :
The file size limit 2 MB.
RESUME :
The file size limit 2 MB.