Application Form
POSITION :
Technical Service Supervisor (สำหรับผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่)
EDUCATION LEVEL :
Bachelor's Degree
DETAIL :

Technical Service Supervisor (สำหรับผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่)

คุณสมบัติ:

- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ชาย

- อายุไม่ต่ำกว่า 30  ปี 

- สามารถทำงานในต่างจังหวัดได้ตามโอกาส

 

ประสบการณ์:

มีประสบการณ์ด้านบริการเทคนิคอย่างน้อย 5 ปี

 

ทักษะ:

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ 

- บุคลิกดี มีความเป็นผู้นำและทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

- สามารถสื่อสารเรื่องซับซ้อนให้เข้าใจง่าย

- ใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

- สามารถทำงานด้านเอกสารได้

 

หน้าที่:

- ควบคุมดูแลงานบริการเทคนิค

- ดูแลงานด้านคำร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาจากลูกค้าทั้งภายในและภายนอก 

- จัดหาเอกสารด้านเทคนิคต่างๆ

- ให้การสนับสนุนฝ่ายขายด้านการบริการเทคนิค

- จัดการฝึกอบรมให้แก่ลูกค้า เกี่ยวกับผลิตภํณฑ์ของบริษัทฯและเทคโนโลยีใหม่

 

สนใจส่งใบสมัครมาที่: บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 9-10 ซ.วิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร: 0-2936-1801-30 โทรสาร: 0-2936-1862 

E-mail address: info@thaipet.com

 

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน :งานประจำ

จำนวน :1 อัตรา

เพศ :ชาย

ประสบการณ์ :มากกว่า 5 ปี

การศึกษา :ปริญญาตรี

คณะ : วิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ :จังหวัด : สมุทรปราการ 

อำเภอ/เขต : พระสมุทรเจดีย์

   
FULL NAME :
ID CARD :
ADDRESS :
PHONE NUMBER :
EMAIL :
PICTURE :
The file size limit 2 MB.
RESUME :
The file size limit 2 MB.