Application Form
POSITION :
Technical Service Officer (สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น)
EDUCATION LEVEL :
Bachelor's Degree
DETAIL :

Technical Service Officer (สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น)

คุณสมบัติ:

- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ชาย

- อายุ 25 - 40 ปี 

-สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ตามโอกาส


ประสบการณ์:

มีประสบการณ์ด้านบริการเทคนิคอย่างน้อย 3 ปี


ทักษะ:

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ 

- บุคลิกดี สามารถสื่อสารเรื่องซับซ้อนให้เข้าใจง่าย

- ใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

- สามารถทำงานด้านเอกสารได้


หน้าที่:

- ดำเนินการบริการด้านเทคนิคแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก 

- จัดหาเอกสารด้านเทคนิคต่างๆ

- จัดการฝึกอบรมให้แก่ลูกค้า เกี่ยวกับผลิตภํณฑ์ของบริษัทฯและเทคโนโลยีใหม่ๆ

- ติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง


สนใจส่งใบสมัครมาที่: บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 9-10 ซ.วิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร: 0-2936-1801-30 โทรสาร: 0-2936-1862 

E-mail address: info@thaipet.com


คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน :งานประจำ

จำนวน :1 อัตรา

เพศ :ชาย

ประสบการณ์ :มากกว่า 3 ปี

การศึกษา :ปริญญาตรีคณะ : วิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ :จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต : จตุจักร

   
FULL NAME :
ID CARD :
ADDRESS :
PHONE NUMBER :
EMAIL :
PICTURE :
The file size limit 2 MB.
RESUME :
The file size limit 2 MB.