ดร.วราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา รับมอบทุนการศึกษา