TP&T News & Events
TP&T News & Events
TP&T Announcement
 
 
TP&T News & Events
โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม เพื่อสร้างพื้นที่แห่งความเสมอภาค
2023-02-20
บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ร่วมกับมูลนิธิกล่องดินสอ และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี จ.ลพบุรี ได้มีโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม
โครงการ “พลังใจ..ไม่มีจำกัด ครั้งที่ 1” ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
2023-02-20
บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และทีมงาน STATES จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ในโครงการ “พลังใจ..ไม่มีจำกัด ครั้งที่ 1” ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี
2022-11-29
งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในวาระครบรอบ 70 ปีของ บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในทุกภาคส่วนของสังคม ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทีมผู้บริหารและพนักงานทุกคนช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยหลัก TP&T Core Value
2022-11-29
สืบเนื่องมาจากกิจกรรมงานครบรอบ 70 ปีของ บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด บริษัทได้มีการกำหนดค่านิยมองค์กร(Core Value) และได้ประกาศให้เป็นแนวทางในการยึดถือและปฏิบัติร่วมกันของพนักงานทุกๆคน เพื่อที่จะสามารถจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับลูกค้า และผู้รับบริการตลอดไป
มอบหน้ากากอนามัย ให้กับสถานบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
2020-04-02
บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด นำโดยคุณสัมพันธ์ ติงธนาธิกุล รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้บริจาคหน้ากาก 3M พร้อมฟิลเตอร์ชนิด P100
มอบทุนการศึกษาให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2018-10-08
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
น้ำมันปิโตรเลียมไทย ฉลองยิ่งใหญ่ครบรอบ 60 ปี
2012-06-03
นายสมภพ ติงธนาธิกุลประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมจัดงาน “60th Anniversary2012 “Cheers to the partners towards success” ณ รอยัล จูบิลี บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
Mr. Sompob Tingthanathikul,Thai Petroleum & Trading Co., Ltd. Managing Director awarded CU Excellence Engineer in 12th CU Excellence Engineering Awards 2012
2012-03-01
Mr. Sompob Tingthanathikul,Thai Petroleum & Trading Co., Ltd. Managing Director awarded CU Prominent Engineer in 12th CU Prominent Engineering Awards 2012
PULZAR Exclusive Dealer Party…Innovate to Stay Ahead
2011-07-31
On 31st July 2011, PULZAR was launched to Thai dealers at Rama Garden Hotel, Bangkok.)
New international motor oil “PULZAR” set to be the most trusted brand in Asia
2011-07-27
On 27th July 2011, PULZAR held a press conference at Plaza Athenee Hotel, Bangkok.
 
View All
 
 
TP&T Announcement
การกำหนดค่านิยมองค์กร
2022-11-29
บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ จึงได้กำหนด ค่านิยมองค์กร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตน และเป็นการสร้างรากฐานพฤติกรรมที่ดีสืบเนื่องเป็นวัฒนธรรมองค์กร
TP&T is proud to announce that it was honored to become an International Member of ILMA recently.
2011-10-25
TP&T is proud to announce that it was honored to become an International Member of ILMA recently.
 
View All
 
Sales   Technical Services   Tower   Export Sales
       
8:00-17:00 Hrs 8:00-17:00 Hrs tower@thaipet.com exportsales@thaipet.com
(+66) 29361801 (+66) 29361801 ext 153, 154    
sales@thaipet.com techservice@thaipet.com    
       
© 2011 TP&T CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.